תחזית לימים הקרובים

{{imsc.forecast_data[imsc.days[0]].daily.minimum_temperature}}°-{{imsc.forecast_data[imsc.days[0]].daily.maximum_temperature}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[0], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[0], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[1]].daily.minimum_temperature}}°-{{imsc.forecast_data[imsc.days[1]].daily.maximum_temperature}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[1], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[1], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[2]].daily.minimum_temperature}}°-{{imsc.forecast_data[imsc.days[2]].daily.maximum_temperature}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[2], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[2], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[3]].daily.minimum_temperature}}°-{{imsc.forecast_data[imsc.days[3]].daily.maximum_temperature}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[3], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[3], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[4]].daily.minimum_temperature}}°-{{imsc.forecast_data[imsc.days[4]].daily.maximum_temperature}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[4], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[4], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[5]].daily.minimum_temperature}}°-{{imsc.forecast_data[imsc.days[5]].daily.maximum_temperature}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[5], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[5], 4)}}

{{imsc.setDate(day_index, 5)}} {{imsc.setDate(day_index, 4)}}

תחזית ארצית: {{day.country.description}}

{{day.hours[0]}}

{{day.hourly[day.hours[0]].temperature}}°

מרגיש כמו {{day.hourly[day.hours[0]].feels_like}}°

{{day.hours[1]}}

{{day.hourly[day.hours[1]].temperature}}°

מרגיש כמו {{day.hourly[day.hours[1]].feels_like}}°

{{day.hours[2]}}

{{day.hourly[day.hours[2]].temperature}}°

מרגיש כמו {{day.hourly[day.hours[2]].feels_like}}°

{{day.hours[3]}}

{{day.hourly[day.hours[3]].temperature}}°

מרגיש כמו {{day.hourly[day.hours[3]].feels_like}}°

גשם | מכ"מ | לוויין

המזרח התיכון | אירופה

{{rsc.setDate(rsc.radar_satellite_item.forecast_time, 7)}} ({{rsc.radar_satellite_item_index+1}}/{{rsc.radar_satellite_lenght}})