תחזית לימים הקרובים

{{item.display}} {{imsc.notFoundText}}

{{imsc.setDate(imsc.days[0], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[0], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[0]].daily.maximum_uvi}}UVMAX {{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[0]].daily.minimum_temperature)}}°-{{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[0]].daily.maximum_temperature)}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[1], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[1], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[1]].daily.maximum_uvi}}UVMAX {{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[1]].daily.minimum_temperature)}}°-{{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[1]].daily.maximum_temperature)}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[2], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[2], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[2]].daily.maximum_uvi}}UVMAX {{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[2]].daily.minimum_temperature)}}°-{{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[2]].daily.maximum_temperature)}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[3], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[3], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[3]].daily.maximum_uvi}}UVMAX {{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[3]].daily.minimum_temperature)}}°-{{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[3]].daily.maximum_temperature)}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[4], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[4], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[4]].daily.maximum_uvi}}UVMAX {{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[4]].daily.minimum_temperature)}}°-{{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[4]].daily.maximum_temperature)}}°

{{imsc.setDate(imsc.days[5], 6)}}| {{imsc.setDate(imsc.days[5], 4)}}

{{imsc.forecast_data[imsc.days[5]].daily.maximum_uvi}}UVMAX {{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[5]].daily.minimum_temperature)}}°-{{imsc.temperature_set(imsc.forecast_data[imsc.days[5]].daily.maximum_temperature)}}°

{{imsc.setDate(day_index, 5)}} {{imsc.setDate(day_index, 4)}}

תחזית ארצית: {{day.country.description}}

{{day.hours[0]}}
{{day.hourly[day.hours[0]].temperature}}°
{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[0]].weather_code].desc}}
{{day.hours[1]}}
{{day.hourly[day.hours[1]].temperature}}°
{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[1]].weather_code].desc}}
{{day.hours[2]}}
{{day.hourly[day.hours[2]].temperature}}°
{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[2]].weather_code].desc}}
{{day.hours[3]}}
{{day.hourly[day.hours[3]].temperature}}°
{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[3]].weather_code].desc}}

{{imsc.setDate(imsc.radar_satellite_item.forecast_time, 7)}} ({{imsc.radar_satellite_item_index+1}}/{{imsc.radar_satellite_lenght}})

{{color_bars_value.title}}
  • {{level_value.mark2}}
    {{level_value.mark}}
    {{level_value.label}}
מזג אוויר
יום לילה תיאור
{{value.desc}}
Radar stopped (no significant weather)
המכ"ם מושבת עקב תחזוקה טכנית
המכ"ם מושבת עקב תקלה טכנית
Radar & Satellite images

{{imsc.setDate(imsc.radar_satellite_item.forecast_time, 7)}} ({{imsc.radar_satellite_item_index+1}}/{{imsc.radar_satellite_lenght}})