תחזיות ואזהרות עדכניות- RSS

לפני השימוש, אנא קראו את תנאי השימוש.

תחזיות

תחזיות השירות המטאורולוגי מתעדכנות פעמיים ביממה - לפנות בוקר ואחרי הצהריים. עדכונים נוספים ייתכנו במידה ויש התפתחויות במזג האוויר.

תחזית כללית לרחבי הארץ תחזית כללית במלל ל-4 ימים.
תחזית למדד קרינת UV קרינה אולטרה-סגולה ל-15 ערים

תחזית לאזורי הים השונים

מצב הים, גובה הגלים, כיוון ומהירות הרוח וטמפרטורת פני הים ל-24 שעות

אזהרות מטאורולוגיות

בנוסף לתחזיות סדירות, השירות המטאורולוגי מפיץ התראות ואזהרות על תופעות מזג אוויר אשר עלולות לסכן חיי אדם ו/או רכוש. בניגוד לתחזיות המופצות בזמנים קבועים, התראות ואזהרות מופצות רק במידת הצורך ובסמיכות למועד האירוע.

אזהרות לכל הארץ:

אזהרות לאזורי הים השונים רוחות חזקות, ים מסוכן לרחצה, ים מסוכן לספנות

אזהרות לצפון ישראל:

אזהרות על מזג אוויר סוער שלג, רוחות חזקות וסופות רעמים וברקים
אזהרות על שריפות וטמפרטורות קיצוניות שריפות, עומס חום, גל חום, קרה

אזהרות למרכז הארץ:

אזהרות על מזג אוויר סוער שלג, רוח חזקה וסופות רעמים
אזהרות על שריפות וטמפרטורות קיצוניות שריפות, עומס חום, גל חום, קרה

אזהרות לדרום הארץ:

אזהרות על מזג אוויר סוער שלג, רוחות חזקות וסופות רעמים וברקים
אזהרות על שריפות וטמפרטורות קיצוניות שריפות, עומס חום, גל חום, קרה