אקלים

בחירת תקופת זמן:
{{color_bars_value.title}}
  • {{level_value.mark2}}
    {{level_value.mark}}
    {{level_value.label}}
מזג אוויר
יום לילה תיאור
{{value.desc}}

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: ערכי קרינה יומיים רב-שנתיים (2017-1983)

{{value}} שנתי
אנרגיה יומית (קילו-וואט שעה למ"ר) {{month_value}}
סטיית תקן (קילו-וואט שעה למ"ר) {{month_value}}
קרינה גלובלית יומית מקסימלית (וואט למ"ר) {{month_value}}

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: ערכי טמפרטורה רב–שנתיים (מעלות צלזיוס) 2009-1995 *

{{value}} שנתי
{{imsc.climate_data.table_column_titles[index]}} {{month_value}}

* תקופת הבדיקה לערכים הקיצוניים המוחלטים {{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].absolute_years}}

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: ערכי טמפרטורה שעתיים רב–שנתיים (מעלות צלזיוס) 2009-1995

שעה {{value}}
{{index}}:00 {{month_value}}

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: נתוני משקעים חודשיים, שנתיים ועונתיים (מ"מ) לתקופה 2009/10-1980/81

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: נתוני משקעים חודשיים, שנתיים ועונתיים (מ"מ) לתקופה 2019/20-1990/91

{{imsc.climate_data.rain_months_titles[index]}}
{{imsc.climate_data.table_column_titles[index]}} * {{month_value}} -

*כמות הגשם המקסימלית נמדדה ביולי ולא ביוני

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: מספר ממוצע של ימי גשם לפי ספים לשנים 2009/10-1980/81

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}}: מספר ממוצע של ימי גשם לפי ספים לשנים 2019/20-1990/91

{{imsc.climate_data.rain_months_titles[index]}}
{{imsc.climate_data.table_column_titles[index]}} {{month_value}}

R - מקרה בודד בכל 30 השנים שעמד בתנאי הסף הנתון

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}} והסביבה טמפרטורת מקסימום יומית (מעלות צלזיוס): שכיחות מצטברת בחודש {{imsc.month_from_number(imsc.selected_month)}}, 2009-1995

תחנה רום התחנה מעל פני הים (מטר) 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%
{{item.station}} {{item.hight}} {{item.percentile_1}} {{item.percentile_5}} {{item.percentile_10}} {{item.percentile_25}} {{item.percentile_50}} {{item.percentile_75}} {{item.percentile_90}} {{item.percentile_95}} {{item.percentile_99}}
{{item.station}} {{item.hight}} {{item.percentile_1}} {{item.percentile_5}} {{item.percentile_10}} {{item.percentile_25}} {{item.percentile_50}} {{item.percentile_75}} {{item.percentile_90}} {{item.percentile_95}} {{item.percentile_99}}

{{imsc.climate_stations['s-'+imsc.selected_station].name}} והסביבה: טמפרטורת מינימום יומית (מעלות צלזיוס): שכיחות מצטברת בחודש {{imsc.month_from_number(imsc.selected_month)}}, 2009-1995

תחנה רום התחנה מעל פני הים (מטר) 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%
{{item.station}} {{item.hight}} {{item.percentile_1}} {{item.percentile_5}} {{item.percentile_10}} {{item.percentile_25}} {{item.percentile_50}} {{item.percentile_75}} {{item.percentile_90}} {{item.percentile_95}} {{item.percentile_99}}
{{item.station}} {{item.hight}} {{item.percentile_1}} {{item.percentile_5}} {{item.percentile_10}} {{item.percentile_25}} {{item.percentile_50}} {{item.percentile_75}} {{item.percentile_90}} {{item.percentile_95}} {{item.percentile_99}}