תחזית לימים הקרובים

{{item.display}} {{imsc.notFoundText}}
לתחזית מפורטת ליישוב

תחזית ארצית ליום {{imsc.setDate(day_index, 5)}} {{imsc.setDate(day_index, 4)}}

עודכן ב- {{imsc.setDate(day.country.created,10)}}

{{day.country.description}}

{{day.hours[0]}}

{{day.hourly[day.hours[0]].temperature}}°

{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[0]].weather_code].desc}}

{{day.hours[1]}}

{{day.hourly[day.hours[1]].temperature}}°

{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[1]].weather_code].desc}}

{{day.hours[2]}}

{{day.hourly[day.hours[2]].temperature}}°

{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[2]].weather_code].desc}}

{{day.hours[3]}}

{{day.hourly[day.hours[3]].temperature}}°

{{imsc.weather_codes[day.hourly[day.hours[3]].weather_code].desc}}

{{color_bars_value.title}}
  • {{level_value.mark2}}
    {{level_value.mark}}
    {{level_value.label}}
מזג אוויר
יום לילה תיאור
{{value.desc}}

ממוצעים רב שנתיים

{{item.display}} {{imsc.notFoundText}}
ממוצעים רב-שנתיים לא קיימים עבור מיקום זה