אזהרות
{{imsc.warnings_metadata.warning_groups[index].name}}
אין אזהרות
אזהרה רגילה
סכנה
סכנה חמורה