מפות סינופטיות חזויות

  • {{value["name"]}}
{{imsc.setTime(imsc.selected_time_index, 24)}} (+{{imsc.getStep(imsc.selected_index + 1)}}h)
{{color_bars_value.title}}
  • {{level_value.mark2}}
    {{level_value.mark}}
    {{level_value.label}}
מזג אוויר
יום לילה תיאור
{{value.desc}}