תצפיות שעתיות

{{item.title}}

{{imsc.setTime(imsc.selected_time_index, 19)}} {{imsc.setTime(imsc.selected_time_index, 18)}}
{{item}} אין מדידה {{imsc.round(imsc.data.hourly_observations_map[imsc.selected_time_index][imsc.selected_station][index])}} {{imsc.data.data_types_marks[index]}} {{imsc.round10(imsc.data.hourly_observations_map[imsc.selected_time_index][imsc.selected_station][index])}} {{imsc.data.data_types_marks[index]}} {{imsc.data.hourly_observations_map[imsc.selected_time_index][imsc.selected_station][index]}} {{imsc.data.data_types_marks[index]}}
{{imsc.setTime(imsc.start_time_index, 21)}}
{{imsc.setTime(imsc.end_time_index, 21)}}
|
{{imsc.setTime(imsc.selected_time_index, 19)}} {{imsc.setTime(imsc.selected_time_index, 18)}}
לצערנו אין כעת נתוני תצפיות בשעה הנבחרת בשל תקלה טכנית
{{color_bars_value.title}}
  • {{level_value.mark2}}
    {{level_value.mark}}
    {{level_value.label}}
מזג אוויר
יום לילה תיאור
{{value.desc}}
בתחנה זו אין נתוני {{imsc.data.data_types[imsc.selected_data_type]}} בטווח הזמנים שנבחר
ב-24 השעות האחרונות לא התפתחו בתחנה זו תנאי {{imsc.data.data_types[imsc.selected_data_type]}}

{{imsc.stations[imsc.selected_data_type]['s-'+imsc.selected_station].name}}: {{imsc.data.data_types[imsc.selected_chart_type]}}
{{imsc.setTime(imsc.start_time_index, 21)}}-{{imsc.setTime(imsc.end_time_index, 21)}}


{{imsc.stations[imsc.selected_data_type]['s-'+imsc.selected_station].name}}: {{imsc.data.data_types['DD']}}
{{imsc.setTime(imsc.start_time_index, 21)}}-{{imsc.setTime(imsc.end_time_index, 21)}}