מפות תעופתיות לישראל

מפות רוח וטמפרטורה

  • {{imsc.modify_date(item_value.day,16)}}

מפות מזג אוויר סיגניפיקנטי (SIGWX)

  • {{imsc.modify_date(item_value.day,16)}}
 • שדה תעופה
 • מברק
 • תאריך הוצאה (UTC)
 • מידע קלימוטולוגי
 • שדה תעופה
 • מברק
 • תאריך הוצאה (UTC)
 • מידע קלימוטולוגי
 • שדה תעופה
 • מברק
 • תאריך הוצאה(UTC)

SIGMET/AIRMET

 • אזהרה
 • תאריך הוצאה (UTC)
   • {{line_value.content}}
  • {{warning_value.issue_date}}
 • No valid SIGMET/AIRMET

AD/WS

 • שדה תעופה
 • אזהרה
 • תאריך הוצאה (UTC)
 • אין אזהרות AD/WS בתוקף