תחזית לחופי ישראל

  • {{seaC.setDayIndex(index)}}
אין מזג אוויר משמעותי
אזהרה רגילה
סכנה ממשית
סכנה חמורה
זמן טמפרטורת פני הים כיוון רוח
מהירות רוח
קמ"ש
קשר
מצב הים וגובה הגלים
מזג אוויר אזהרות
{{seaC.setDate(item.data.valid_from, 10)}} - {{seaC.setDate(item.data.valid_to, 10)}}
{{item.data.sea_temp == "" ? "" : item.data.sea_temp+"°"}} {{seaC.set_values(seaC.wind_direction[item.data.wind_dir_from], seaC.wind_direction[item.data.wind_dir_to])}} {{seaC.to_knots(item.data.wind_speed_from)}}-{{seaC.to_knots(item.data.wind_speed_to)}} {{item.data.wind_speed_from}}-{{item.data.wind_speed_to}} {{seaC.sea_state[seaC.clear_space(item.data.sea_state)]}}
{{item.data.wave_height_from+"-"+item.data.wave_height_to}} ס"מ
עומס חום:{{seaC.heat_stress_levels[item.data.extra.heat_stress_level]}}
מדד קרינה: {{seaC.uv_indexes[item.data.extra.u_v_level]}}
{{seaC.weather_codes[item.data.extra.weather_code].desc}}
{{seaC.warnings_metadata.severity_labels[obj_item.severity_id]}}
{{seaC.warnings_metadata.ims_warning_type[obj_item.warning_type_id].name}}
אין אזהרות