מאגרי נתונים מטאורולוגיים

{{value}}
בחירת טווח זמנים:
זמן:
שימו לב: הנתונים ניתנים לשליפה החל מ-1.12.2021, לנתונים קודמים לחצו כאן
החל מ:
עד:
בחירת שעות:
נתוני קרינה הם הממוצע של השעה האחרונה המסתיימת בשעה הנקובה
תאריך סיום לא יכול להיות לפני תאריך ההתחלה
בחירת תחנות:
סגירה {{location.display}}
בחירת יחידות:
טמפרטורה:
רוח:
קרינה:
בחירת משתנים:
{{categoryValue.description}}
{{imsc.climateAttributes.parameters[imsc.selectedTimebase][value.name]["description"]}} ({{imsc.climateAttributes.parameters[imsc.selectedTimebase][value.name]["units"]}}) ({{imsc.units[imsc.climateAttributes.parameters[imsc.selectedTimebase][value.name]['type']][imsc.selectedUnits[imsc.climateAttributes.parameters[imsc.selectedTimebase][value.name]['type']]].units }})
לפי תחנות לפי משתנים
התחנות שנבחרו לא מודדות את המשתנים שנבחרו
כמות הנתונים גדולה מידי, בבקשה בחרו טווח זמן קטן יותר או מספר תחנות קטן יותר
ישנה תקלה, יש לנסות שוב מאוחר יותר
נא בחרו לפחות תחנה אחת
נא בחרו לפחות משתנה אחד
Please select at least one radiation type
Please select at least one hour
לא נמצאו נתונים לטווח הזמן המבוקש
  • המשתנה {{imsc.climateAttributes["parameters"][imsc.selectedTimebase][attribute_key].description}} חסר בתחנות הבאות:
    • {{imsc.allStations[station_id].name}}
להורדת התוצאות בפורמט: