נחשון

הערות כלליות:
קואורדינטות גאוגרפיות דצימליות:
קו רוחב קו אורך
{{ims.station_data.decimal_geographic_coordin.lat}} {{ims.station_data.decimal_geographic_coordin.lon}}
קואורדינטות ברשת ישראל חדשה:
מזרח צפון
{{ims.station_data.coordinates_in_a_new_israe.east}} {{ims.station_data.coordinates_in_a_new_israe.north}}
רום התחנה מעל פני הים (מטר):
{{ims.station_data.rom_above_sea_level}}
אזור:
{{ims.station_data.station_area.name}}
סוג סוכה מטאורולוגית:
מכשור בתחנה:
{{ims.station_data.location_comments}}
סוג מכשיר קיים בתחנה תאריך התחלה תאריך סיום דרוג ייצוגיות חיישן* גובה מעל הקרקע (מ') הערות
{{value.device_type.name}} {{value.device_type.name}} {{value.exists_in_station == "0" ? "-" : "+"}} {{ims.setDate(value.station_start_date,12)}} {{ims.setDate(value.station_end_date,12)}} {{value.station_rating_sensor}} {{value.height_above_ground}} {{value.station_device_comment}}
נתוני התחנה ממערכות מידע נוספות:
מערכת מידע מספר תחנה
{{value.title}} {{value.station_number}}
מיקומים קודמים:
צורת מדידה קואורדינטת X (מזרח) קואורדינטת Y (צפון) רום התחנה מעל פני הים (מטר) שנת התחלת פעילות שנת סיום פעילות הערות
{{value.measurement_type}} {{value.x_coordinate_east}} {{value.y_coordinate_north}} {{value.rom_above_sea_level_meters}} {{ims.setDate(value.start_year,13)}} {{ims.setDate(value.end_year,13)}} {{value.location_comment}}