description

מרץ היה חם מהממוצע במידה ניכרת - ברוב אזורי הארץ הטמפרטורות בשעות היום היו גבוהות מהממוצע ביותר מ-4 מ"צ. זה היה אחד מחודשי מרץ החמים ביותר מתחילת המדידות.

כמויות הגשם במרץ היו קטנות מאוד. במשך רוב החודש לא ירד גשם כלל, והכמויות המועטות ירדו רק בימים האחרונים של החודש. בעקבות זאת ברוב אזורי הארץ כמויות הגשם המצטברות מתחילת העונה ירדו אל מתחת לממוצע הרב שנתי  לתקופה המקבילה. רק בחלקים מצפון הארץ ובשטחים מצומצמים בדרום הארץ הכמויות המצטברות קרובות לממוצע הרב שנתי.

climate_report_type
climate_reports_publish_da
climate_report_file