תחנות השירות המטאורולוגי

צפון:

  • {{item.rank}}.{{item.name}}


  • {{item.rank}}.{{item.name}}

מרכז:

  • {{item.rank}}.{{item.name}}

דרום:

  • {{item.rank}}.{{item.name}}