description

ספטמבר היה עם טמפרטורות קרובות לממוצע בהרים ובפנים הארץ וחם במעט מהממוצע במישור החוף. הורגשה בו הקלה משמעותית בעומסי החום ביחס לאוגוסט ובהשוואה לחודשי ספטמבר בעבר, הוא היה הנוח ביותר באופן יחסי מאז ספטמבר 2014.

במהלך החודש היו מספר ימי שרב שהגיעו גם למישור החוף ולצידם ימים קרירים יחסית ואף גשם, כך שהוא התאפיין בשינויים במזג האוויר והיה פחות יציב מאשר בדרך כלל. תופעות אלו אופייניות יותר לעומק הסתיו ופחות לספטמבר.

בחלקו השני של החודש היה אירוע גשם בעל תפרוסת נרחבת עם כמויות של מספר מילימטרים ובמספר מקומות יותר מ-10 מ"מ.

קיץ 2021 (יוני עד ספטמבר) היה חם מהרגיל, אך חם פחות מרוב הקיצים בעשור האחרון.

climate_report_type
climate_reports_publish_da
climate_report_file